Chia sẻ lên:
Chăm sóc cây đường phố, cây KCN, nhà máy

Chăm sóc cây đường phố, cây KCN, nhà máy

Mô tả chi tiết

 

Cung cấp nhân viên chăm sóc cây tại nhà máy Bột Mỳ công ty TNHH Unipresident VN

(KCN Điện Nam - Điện Ngọc)

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dịch vụ chăm sóc cây, cỏ cố định
Dịch vụ chăm sóc cây, cỏ cố định
Chăm sóc và tưới cây
Chăm sóc và tưới cây
Chăm sóc cây đường phố, cây KCN, nhà máy
Chăm sóc cây đường phố, cây KCN, nhà...
Dịch vụ chăm sóc, cắt cỏ
Dịch vụ chăm sóc, cắt cỏ