DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ CÂY XANH

MÁY MÓC, THIẾT BỊ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

thông tin liên hệ
Mr Thành
Giám Đốc
0935 119 081 - 0945 030 100

Kinh Doanh

- 0510 3847 100

Ms Nguyệt
Kế toán
0915116604 - 05103847100

Mr Dũng
QL Dịch vụ
093 555 1900 - 0510 3818 567

Kỹ thuật
P Thiết kế- kỹ thuật -

Phòng HC-NS

093 555 1900 - 0235 847100

Chia sẻ lên:
Chuyển palet Đổ đường vào phểu

Chuyển palet Đổ đường vào phểu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bốc xếp đổ đường tại nhà máy pepsi Điện Bàn
Bốc xếp đổ đường tại nhà máy peps...
Chuyển trụ sở UBKT tỉnh Uý Quảng Nam
Chuyển trụ sở UBKT tỉnh Uý Quảng N...
Chuyển palet Đổ đường vào phểu
Chuyển palet Đổ đường vào phểu