thi công các công trình xây lắp, thủy lợi, chống sét

Thi công kênh mương (kích vào để xem rõ hơn)
Thi công kênh mương (kích vào để xem rõ hơn)