Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Công trình nhà văn hoá
Công trình nhà văn hoá
CT Bệnh viên Thăng Hoa hà Lam
CT Bệnh viên Thăng Hoa hà Lam
Dự án Kênh mương Thuỷ Lợi Bình Trung Thăng bình
Dự án Kênh mương Thuỷ Lợi Bình Trung Thăng bi...
Khu công cộng KS Mường Thanh Quảng Nam
Khu công cộng KS Mường Thanh Quảng Nam
Nhav Văn Hoá Thôn Phú Mỹ-Tam Đàn
Nhav Văn Hoá Thôn Phú Mỹ-Tam Đàn
Dự án bên Lào
Dự án bên Lào
Thi công công trình Khách Sạn Mường Thanh Quảng Nam
Thi công công trình Khách Sạn Mường Thanh Quả...
Thi công đổ bê tông nền nhà máy
Thi công đổ bê tông nền nhà máy