DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ CÂY XANH

MÁY MÓC, THIẾT BỊ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

thông tin liên hệ
Mr Thành
Giám Đốc
0935 119 081 - 0945 030 100

Kinh Doanh

- 0510 3847 100

Ms Nguyệt
Kế toán
0915116604 - 05103847100

Mr Dũng
QL Dịch vụ
093 555 1900 - 0510 3818 567

Kỹ thuật
P Thiết kế- kỹ thuật -

Phòng HC-NS

093 555 1900 - 0235 847100

Chuyển văn phòng, bốc xếp

Bốc xếp đổ đường tại nhà máy pepsi Điện Bàn
Bốc xếp đổ đường tại nhà máy pepsi Điện Ba...
Chuyển trụ sở UBKT tỉnh Uý Quảng Nam
Chuyển trụ sở UBKT tỉnh Uý Quảng Nam
Chuyển palet Đổ đường vào phểu
Chuyển palet Đổ đường vào phểu